Kontaktné info

Róbert Čerry Pintér
Nejedlého 51
841 02 BratislavaPočet návštev
Metodika - VHT

zdroj: www.kstst.sk, článok napísal: Čerry

Upozornenie!


Pohyb vo vysokohorskom prostredí je svojou podstatou nebezpečný a pohyb v takomto teréne môžu vykonávať len osoby s patričnými vedomosťami a zodpovedajúcim tréningom, alebo pod vedením takýchto osôb. Tu nájdete niektoré rady ako sa v takomto teréne bezpečne pohybovať. Tieto odporúčania nemôžu obsahovať návody na všetky situácie spojené s pohybom v horách a preto autor nezodpovedá za prípadné škody a zranenia spôsobené používaním tejto stránky. Každý si musí zvážiť svoje schopnosti a hranice. Ak sa necítite schopný prevziať za seba zodpovednosť a postúpiť riziko pohybu v takomto teréne, do tohto terénu nevstupujte. 

!! V horách je každý sám zodpovedný za svoju bezpečnosť !!


Tu sú opísané základné veci, podrobnosti nájdete v literatúre alebo na internete.

Obsah

Literatúra

Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu, Pit Schubert, Kletr Plzeň 2.české vydanie z roku 2000

Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl Pit Schubert Freytag & Berndt české vydanie z roku 2003

Bezpečnost a riziko na skále a ledu III. díl Pit Schubert Freytag & Berndt české vydanie z roku 2009

Manuál horolezce a horského vůdce Pete Hill, Stuart Johnston nakladatel Ivo Železný 2003

Partner

Outdoor activity
Top ▲